Svårt att ge en rättvisande beskrivning på bara två korta sidor om denna alldeles enastående och underbara ras. Den här texten är en översättning från TICAs rasbeskrivning och ger enbart en liten aning om vad en Savannah egentligen är – Texten är publicerad i senaste utgåvan av magasinet “Kattliv”.