We are completely invisible smiley

Kattungar fick här om dagen springa fritt i den stora gården. De tyckte att det var underbart smiley