Hundsajten Rasipedias Grand danois beskrivning

Texten och bilderna har skickats till hundsajten av oss 🙂

En god och glad jätte

Grand danois är en av världens största hundraser.

STANDARD FÖR GRAND DANOIS

(Rasnamn i hemlandet: Deutsche Dogge)

(Svensk översättning av rasnamnet: stor dansk respektive tysk dogg)

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Sällskaps-, vakt- och skyddshund

FCI-KLASSIFIKATION: Grupp 2, sektion 2.1

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:

Som föregångare till dagens grand danois betraktas såväl den gamla “bullenbeisser” som “hatzrüde” och “saurüde”, vilka var ett
mellanting mellan den tunga mastiffen av engelskt ursprung och en snabb
och smidig vinthund. Benämningen doggar hänsyftade i Tyskland närmast
till stora, kraftiga hundar, som egentligen inte behövde tillhöra någon
bestämd ras. Namn som ulmerdoggar, engelska doggar, danska doggar,
hatzrüde, saupacker och stora doggar betecknade senare skilda typer av
dessa hundar, åtskilda genom färg och storlek.

År 1878 bildades en kommitté bestående av sju personer med bakgrund
som uppfödare och domare under ledning av dr Bodinus i Berlin. Man
förband sig att samla alla ovan nämnda varianter av doggar under det
gemensamma samlingsnamnet Deutsche Dogge (tysk dogg). Därmed lades
grunden för en utveckling mot en självständig tysk hundras.

I anslutning till en utställning år l880 i Berlin fastställdes för
första gången en standard för Deutsche Dogge (svenskt rasnamn grand
danois). År l888 bildades Deutschen Doggen-Club.

HELHETSINTRYCK:

Grand danois förenar genom sitt ädla helhetsintryck
resning, kraft och elegans med en stor, kraftig och välbalanserad
kroppsbyggnad. Rasen skall varken vara grov eller för elegant. Genom
substans tillsammans med ädelhet, harmonisk helhet, välproportionerade
linjer samt ett synnerligen uttrycksfullt huvud ser den ut som en ädel
staty, en “Apollon” bland hundraser.

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd: Hanhund: Lägst 80 cm, 90 cm bör inte överskridas. Tik: Lägst 72 cm, 84 cm bör inte överskridas.

Trots att grand danois är en “jätte” tycker den förstås om att bli kelad med.

Källa och mer om rasen här: http://sgdk.se/att-ha-gd/rasstandard

Artikeln finns publicerat

http://www.hemmetsjournal.se/hund/Rasipedia/Schnauzer/Grand-danois/