Målet med vårat avelsarbete är att föda
upp friska och rastypiska individer med trevlig mentalitet som sprider mycket
glädje i sin omgivning. Vi vill bidra till en sund fortsättning av avelsarbetet
med denna vackra ras och inte bara multiplicera antalet

F5 är den första lagliga generationen av Savannahkatter i Sverige och därför har vi valt att enbart koncentrera oss på avel av denna och senare generationers Savannahkatter.

Läs mer på
savannahsweden.se

Följ oss även på facebook – SavannahSweden